Νέα

Αναβάλλεται ο φόρος υπεραξίας ακινήτων

Αναστέλλεται για ένα ακόμα έτος (μέχρι 31-12-2017 από 31-12-2016) η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας ακινήτων που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας .
Ειδικότερα σύμφωνα με το νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα που κατατέθηκε στην Βουλή παρατείνεται η αναστολή της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία, που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, για λόγους ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση και ενόψει της σκοπούμενης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
Σημειώνεται ότι είχε χορηγηθεί αναστολή του φόρου υπεραξίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.